Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu siedziby Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Technicznego "INTECHKOP" Sp. z o.o. Prosimy o kierowanie...
Trwa nabór na szkolenia teoretyczne na stanowiska związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.   tel. 32 757 23 36...

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Techniczne „INTECHKOP” Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania nieruchomościami, obejmujące swoim zakresem:

 • odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie nieruchomości, zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innych usług,
   • analiza i kontrola wymagań finansowych nieruchomości, wnioski dla właściciela dotyczące koniecznych napraw, remontów i inwestowania                 w nieruchomość,
 • dobór i wyszukiwanie najemców, negocjacje warunków najmu, sporządzanie i aktualizacja umów najmu oraz ich rozwiązywanie,
 • bieżąca analiza rynku podobnych nieruchomości, mająca na celu kontrolę stawek najmu,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z najemcami w zakresie świadczeń wynikających z umów najmu,
 • nadzorowanie wpłat wnoszonych przez najemców i użytkowników nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji,
 • rozliczanie kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych.

©2017 Intechkop Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Techniczne.

projekt: ms
cms: dS
polityka cookies